banner-ct-d

English Vietnamese
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam "Đổi mới vì sự phát triển bền vững". Lời kêu gọi ủng hộ người dân ứng phó với dịch bệnh Covid-19; VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG AN TOÀN. “Hiến máu thường xuyên – Vì một thế giới khỏe mạnh hơn” "Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID" . "KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG CÙNG VƯỢT QUA THỬ THÁCH". SƠ CẤP CỨU CHO NHỮNG NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG, BỊ ẢNH HƯỞNG DO DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày 15/3 - Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

Ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam, theo đó lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam được tổ chức hàng năm nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước; tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; góp phần xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh cho cả người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh;...Theo Quyết định số 1035/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể; hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam hàng năm.

Nhằm triển khai thực hiện Quyết định nêu trên, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 9754/KH-BCT ngày 21/9/2015 về việc tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam sẽ được tập trung tổ chức trong tháng 3 trên phạm vi cả nước từ trung ương đến các địa phương, trong đó các hoạt động chủ yếu sẽ được thực hiện từ ngày 10/3 đến ngày 20/3/2016. Năm nay, Bộ Công Thương đã lựa chọn Chủ đề “QUYỀN ĐƯỢC AN TOÀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG” cho các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2016. Đây là một trong 8 quyền cơ bản của người tiêu dùng đã được quy định tại Điều 8 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cụ thể “Người tiêu dùng có quyền được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp”.
Thực hiện Quyết định số 1035/QĐ-TTg ngày 10/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ  và Kế hoạch số 9754/KH-BCT ngày 21/9/2015 của Bộ Công thương. UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 04/02/2016 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày "Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" ngày 15 tháng 3 năm 2016 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Trong đó, nhấn mạnh về trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước, nhất là cấp xã trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quyền và nghĩa vụ của mỗi người tiêu dùng trong việc tự bảo vệ mình; đồng thời, hướng dẫn người tiêu dùng biết và liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết khi quyền lợi bị xâm phạm. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của ngày “ Quyền của người tiêu dùng Việt Nam”.

Ban Biên Tập

 

Quảng bá

 

bacho

 

cong-bao 1242871692046

 

Liên kết website

Thống kế truy cập

3272217
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Trong tháng
Tổng
463
602
2103
23943
3272217