banner-ct-d

English Vietnamese
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam "Đổi mới vì sự phát triển bền vững". Lời kêu gọi ủng hộ người dân ứng phó với dịch bệnh Covid-19; VÌ MỘT CỘNG ĐỒNG AN TOÀN. “Hiến máu thường xuyên – Vì một thế giới khỏe mạnh hơn” "Hiến máu an toàn - Đừng ngại COVID" . "KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG CÙNG VƯỢT QUA THỬ THÁCH". SƠ CẤP CỨU CHO NHỮNG NGƯỜI DỄ BỊ TỔN THƯƠNG, BỊ ẢNH HƯỞNG DO DỊCH BỆNH COVID-19

Công văn v/v tiếp tục vận động phát triển Quỹ nhân đạo

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

*

Số: 1344-CV/TU

V/v tiếp tục vận động phát triển     Quỹ nhân đạo

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đồng Xoài, ngày 26 tháng 5 năm 2017

                                                                                  

                           Kính gửi: - Các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc;

      - Các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy;

      - Các Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn;

      - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

 

Sau 20 năm tái lập, tỉnh Bình Phước đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Trong những năm qua, từ nguồn Quỹ nhân đạo do các sở, ban ngành đoàn thể thể tỉnh, các huyện, thị ủy, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân trong tỉnh đã tích cực tham gia ủng hộ. Hội Chữ thập đỏ các cấp đã trợ giúp kịp thời cho nhân dân trong tỉnh bị thiên tai, hỏa hoạn, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tuy nhiên, vẫn còn những đối tượng rất cần sự chung tay trợ giúp của cộng đồng, với phương châm “Người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện, ngành ngành làm việc thiện”, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy Đảng chỉ đạo chính quyền, các cơ quan, ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, tích cực hưởng ứng, vận động đóng góp, ủng hộ Quỹ nhân đạo năm 2017 và những năm tiếp theo, góp phần chung tay thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước tại địa phương.

2. Ban Chỉ đạo vận động Quỹ nhân đạo các cấp cần xây dựng kế hoạch vận động cụ thể, sử dụng nguồn Quỹ đúng mục đích và quản lý thu, chi theo đúng quy định của Nhà nước; thông báo và hướng dẫn địa chỉ tiếp nhận Quỹ.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Lãnh đạo VP; Phòng TH;

- Lưu VP Tỉnh ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

Lê Văn Châu

 

 

Quảng bá

 

bacho

 

cong-bao 1242871692046

 

Liên kết website

Thống kế truy cập

3272129
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Trong tháng
Tổng
375
602
2015
23855
3272129