banner-ct-d

English Vietnamese
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

LỊCH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2020

Thời gian

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Chỉ tiêu thường xuyên

năm 2020

Chỉ tiêu tăng cường giọt máu hồng hè năm 2020

1 buổi sáng

(từ 7h30’ đến 11h00)

02/01/2020

Huyện Bù Đăng 

350

 

07/01/2020

Huyện Đồng Phú

400

 

09/01/2020

Thành phố Đồng Xoài

(Trường học)

400

 

13/02/2020

Huyện Bù Gia Mập

300

 

19/02/2020

Phát động “Lễ hội Xuân hồng – hiến máu tình nguyện” - 2020

Tỉnh đoàn  150

350

 

Liên đoàn lao động tỉnh  60                 

 

C.ty TNHH MTV cao su Bình Phước      50     

 

Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh 30 + Trường Trung cấp Y tế tỉnh 30

 

Trường Cao đẳng công nghiệp Cao su 30

 

26/02/2020

Huyện Chơn Thành 370 + Công ty TNHH MTV Cao su Sông bé 30

400

 

28/02/2020

Thị xã Bình Long              

320

 

05/3/2020

Huyện Lộc Ninh 

550

 

11/3/2020

Thị xã Phước Long

(Trường học)

340

 

13/3/2020

 

Thành phố Đồng Xoài

370

 

19/3/2019

Huyện Hớn Quản  

320

 

24/3/2020

Huyện Bù Đốp

250

 

03/4/2020

C.ty TNHH MTV CS Bình Long

200

 

09/4/2020

Huyện Đồng Phú

400

 

15/4/2020

Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh 

291

 

23/4/2020

Công an tỉnh

0

 

25/4/2020

Công ty cổ phần cao su Đồng Phú    

231

 

07/5/2019

Huyện Phú Riềng

350

 

14/5/2020

Huyện Bù Đăng 320 + Nông trường Nghĩa Trung, Cty TNHH MTV cao su Sông bé 10 + C.ty Cao su Phước Long 10

340

 

22/5/2020

Dự kiến tổ chức “Chiến dịch những giọt máu hồng”- hè 2020

Huyện Bù Gia Mập 

28

233

03/6/2020

Huyện Lộc Ninh + Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé 10

123

428

09/6/2020

Thị xã Bình Long

50

284

18/6/2020

Thành phố Đồng Xoài

64

 

432

23/6/2020

Huyện Bù Đốp + Nông Trường 5, C.ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh + C.ty Cao su Phước Long 10

10

236

26/6/2020

Huyện Hớn Quản  

50

354

02/7/2020

Huyện Đồng Phú

 

187

250

08/7/2020

Thị xã Phước Long  + C.ty TNHH MTV Cao su Phước Long 30

30

259

16/7/2020

Huyện Chơn Thành 132 + C.ty Cao su Sông bé 50

182

333

22/7/2020

Bệnh viện Nhân Ái

 

150

06/8/2020

Huyện Phú Riềng

99

279

21/8/2020

Huyện Bù Đăng 

184

299

28/8/2020

Công an tỉnh

130

 

10/9/2020

Huyện Lộc Ninh

550

 

17/9/2020

Thị xã Bình Long

250

 

25/9/2020

Huyện Hớn Quản  

340

 

30/9/2020

Huyện Bù Đốp +  C.Ty TNHH MTV Cao su Sông bé

250

 

01/10/2020

Huyện Bù Gia Mập

320

 

08/10/2020

Thành phố Đồng Xoài

400

 

14/10/2020

Tỉnh đoàn 50

200

 

Liên đoàn lao động tỉnh 40

 

 

C.ty TNHH MTV Cao su Bình Phước 50

 

Trường Cao đẳng sư phạm  40

 

Trường Cao đẳng công nghiệp Cao su 20

 

Trường Cao đẳng y tế tỉnh

 

 

22/10/2020

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng

300

 

29/10/2020

Thị xã Phước Long 

400

 

05/11/2020

Huyện Chơn Thành

450

 

19/11/2020

Huyện Phú Riềng

350

 

17/12/2020

Thị xã Bình Long

194

 

24/12/2020

Huyện Hớn Quản  

300

 

30/12/2020

Huyện Bù Đốp

173

 

Tổng cộng:

11.754

3.387

 

Quảng bá

 

bacho

 

cong-bao 1242871692046

 

Liên kết website

Thống kế truy cập

3614228
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Trong tháng
Tổng
619
1083
2158
15640
3614228