banner-ct-d

English Vietnamese
HƯỞNG ỨNG CUỘC VẬN ĐỘNG "MỖI TỔ CHỨC, MỖI CÁ NHÂN GẮN VỚI MỘT ĐỊA CHỈ NHÂN ĐẠO"; PHONG TRÀO HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN "HIẾN GIỌT MÁU ĐÀO - TRAO ĐỜI SỰ SỐNG", "HIẾN MÁU CỨU NGƯỜI - MỘT NGHĨA CỬ CAO ĐẸP"

Danh sách tấm lòng vàng 2015

TÊN ĐƠN VỊ

SỐ TIỀN (ĐỒNG)

Sở Y tế ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2015

5.320.000

Triệu Quang Phục ủng hộ quỹ nhân đạo

1.350.000

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh

2.500.000

Trường nghiệp vụ cao su tỉnh

2.000.000

Trung tâm y tế Bù Đăng

2.000.000

Cục thuế tỉnh

20.587.985

Tòa an nhân dân tỉnh

6.908.000

Trung tâm y tế Bình Long

12.385.000

Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh

3.795.000

Ngân hàng PT-KV-BD tỉnh

2.000.000

Trung tâm y tế huyện Đồng Phú

16.167.167

Trường cao đẳng sư phạm tỉnh

14.419.000

Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh

3.000.000

Ngân hàng công thương tỉnh

13.117.862

Cty cao su Sông Bé

10.000.000

Trường chuyên Quang Trung

1.350.000

Ban dân tộc tỉnh

2.000.000

Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh

8.550.000

Sở tài chính tỉnh (ủng hộ quỹ năm 2015)

3.815.000

Sở tài chính tỉnh

8.925.000

Sở nông nghiệp và PTNT tỉnh

2.200.000

Chi cục thủy lợi và PCLB tỉnh

840.000

Ban nội chính tỉnh

950.000

Cục Hải quan tỉnh

1.000.000

Trung tâm TDTT tỉnh

2.490.000

Quỹ phát triển đất

1.637.000

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

2.933.000

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh

500.000

Văn phòng tỉnh ủy

10.600.000

Chi cục dân số kế hoạch hóa gia đình

1.090.000

Đài phát thanh truyền hình tỉnh

28.603.000

Báo Bình Phước

6.105.000

Văn phòng điều phối chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM

680.000

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh

1.750.000

Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm

500.000

Ban tổ chức tỉnh ủy

6.280.000

Trung tâm khuyến nông khuyến ngư

3.240.000

Chi cục quản lý nông lâm LS-TS tỉnh

1.630.000

Chi cục phát triển nông thôn tỉnh

2.100.000

Trường chính trị tỉnh

6.080.000

Trường dân tộc nội trú

10.025.000

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh

1.350.000

Cty TNHH MTV DV Thủy Lợi tỉnh

10.000.000

Cục thống kê tỉnh

4.480.000

Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh

6.280.000

Sở nội vụ tỉnh

15.381.000

Sở giao thông vận tải tỉnh

17.385.000

Ban QLDA ngành nông nghiệp và PTNT tỉnh

1.600.000

Liên đoàn lao động tỉnh

7.066.000

Ban tuyên giáo tỉnh

3.856.000

Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại tỉnh

2.980.000

Chi cục kiểm lâm tỉnh

2.250.000

Đoàn ca múa nhạc tỉnh

500.000

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh

2.804.014

Sở thông tin truyền thông tỉnh

2.100.000

Ủy ban kiểm tra tỉnh

2.230.000

Liên minh hợp tác xã

1.710.000

Ban dân vận tỉnh ủy

2.954.000

Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh

12.153.000

Văn phòng UBND tỉnh

12.204.000

Hội cựu chiến binh tỉnh

1.000.000

Thu lãi suất tiền gửi ngân hàng

58.564.527

Lãi tiết kiệm gửi ngân hàng

58.564.527

Công trình nhân đạo kỷ niệm 70 năm TLHCTĐ Việt Nam, hạn hán

95.997.000

Hội CTĐ Chơn Thành

6.000.000

Hội CTĐ Trường nghiệp vụ cao su (ủng hộ hạn hán)

2.000.000

Hội CTĐ cty Cao su Lộc Ninh

3.000.000

Hội CTĐ TX. Phước Long

5.153.000

Hội CTĐ Bù Đốp

5.000.000

Hội CTĐ Cty Cao su Đồng Phú

3.246.000

Hội CTĐ Trường chuyên Quang Trung

888.000

Hội CTĐ Đồng Phú

4.500.000

Hội CTĐ Bù Gia Mập

5.920.000

Hội CTĐ Phú Riềng

8.200.000

Hội CTĐ Bù Đăng

6.350.000

Hội CTĐ Cty Cao su Sông Bé

902.000

Hội CTĐ Lộc Ninh

8.863.000

Hội CTĐ Trường nghiệp vụ cao su

500.000

Hội CTĐ Bình Long

7.305.000

Hội CTĐ Trường dân tộc nội trú

428.000

Hội CTĐ Cty Cao su Bình Phước

1.000.000

Hội CTĐ Đồng Xoài

9.810.000

Hội CTĐ Hớn Quản

7.500.000

Hội CTĐ Trường Cao đẳng Sư phạm

712.000

Hội CTĐ Trường trung cấp y tế

320.000

Hội CTĐ Trung tâm giáo dục thường xuyên

200.000

Hội CTĐ Phú Riềng (ủng hộ hạn hán)

8.200.000

Ủng hộ lũ lụt Miền Trung

176.434.000

Hội CTĐ Phú Riềng

16.470.000

Hội CTĐ Trường Dân tộc nội trú

3.182.000

Hội CTĐ Phước Long

10.178.000

Hội CTĐ Trường Chuyên Quang Trung

1.820.000

Hội CTĐ Trường cao đẳng NV cao su

870.000

Hội CTĐ Trường sư phạm

2.020.000

Hội CTĐ Đồng Xoài

8.260.000

Hội CTĐ Bù Đốp

4.800.000

Hội CTĐ Bù Gia Mập

20.090.000

Hội CTĐ Đồng Phú

16.817.000

Hội CTĐ Bù Đăng

12.720.000

Hội CTĐ Hớn Quản

50.947.000

Hội CTĐ Bình Long

13.460.000

Hội CTĐ Cty Cao su Sông Bé

1.800.000

Hội CTĐ Lộc Ninh

13.000.000

Ủng hộ lũ lụt tỉnh Bình Định

44.200.000

Hội CTĐ Đồng Phú

5.000.000

Hội CTĐ Cty Cao su Đồng Phú

30.000.000

Chùa Quang Minh Đồng Xoài

3.200.000

Hội CTĐ Đồng Xoài

5.000.000

Hội CTĐ Phước Long

1.000.000

Thu khác

6.480.000

Bà Nguyễn Thị Hồng Tươi ủng hộ Trung tâm bảo trợ ngày (01/10/2016)

3.000.000

Thu thùng từ thiện siêu thị coop mart Đồng Xoài

1.480.000

Hội CTĐ TP HCM ủng hộ Đại hội CTĐ Bình Phước

2.000.000

 

danh sách ủng hộ Quỹ nhân đạo năm 2017

TÊN ĐƠN VỊ THU QUỸ NHÂN ĐẠO NĂM 2017

SỐ TIỀN (ĐỒNG)

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước

 

11.417.338

Trường THCS-THPT Đăng Hà, Bù Đăng ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2016

9.210.000

Trường Chuyên Quang ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2016

12.788.000

Trường THPT Lộc Hiệp ủng hộ quỹ nhân đạo

1.710.000

Trường Chuyên Quang ủng hộ quỹ nhân đạo

15.117.000

Trường PT DTNT THPT tỉnh Bình Phước

8.040.000

Trường cao đẳng y tế tỉnh Bình Phước

13.511.836

Quỹ Công tác xã hội Trường CĐ Cao su Bình Phước

3.000.000

Trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước

13.721.223

Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước

5.128.244

Trường THPT chuyên Bình Long

10.280.000

Sở Y tế

7.472.000

Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Bình Phước

4.007.800

Chi cục dân số KH gia đình tỉnh Bình Phước

900.000

Trung tâm giám định y khoa  - pháp y tỉnh Bình Phước

2.550.000

Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm Bình Phước

500.000

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

4.200.000

Trung tâm phòng chống các bệnh XH tỉnh Bình Phước

3.300.000

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước

8.700.000

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Bình Phước

2.500.000

Bệnh viện y học cổ truyền Bình Phước

7.933.538

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước

2.200.000

Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh Bình Phước

5.950.000

Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Bình Phước

9.362.000

Trung tâm khuyến nông tỉnh Bình Phước

3.550.000

Chi cục phát triển nông nghiệp tỉnh Bình Phước

900.000

Chi cục thủy lợi tỉnh Bình Phước

320.000

Trung tâm thủy sản tỉnh Bình Phước

1.596.000

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

700.000

Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước

2.000.000

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bình Phước

733.000

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Phước

3.000.000

Trung tâm kỹ thuật địa chính tỉnh Bình Phước

1.895.000

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước

3.760.000

Quỹ phát triển đất Bình Phước

990.000

Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh BP

950.000

Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bình Phước

1.100.000

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Phước

2.050.000

Sở Công thương tỉnh Bình Phước ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2016

3.020.000

Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

2.100.000

Sở Công thương tỉnh Bình Phước

2.650.000

Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Phước

6.000.000

Bảo tàng tỉnh Bình Phước ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2016

1.933.000

Trung tâm VHTT tỉnh Bình Phước

3.661.000

Trung tâm TDTT tỉnh Bình Phước

1.300.000

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Bình Phước

500.000

Bảo tàng tỉnh Bình Phước

500.000

Đoàn ca múa nhạc tỉnh Bình Phước

500.000

Sở LĐ-TBXH tỉnh Bình Phước

6.450.000

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước

2.582.000

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Phước

3.562.000

Sở thông tin truyền thông tỉnh Bình Phước

2.000.000

Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước

1.031.000

Sở Khoa học công nghệ tỉnh Bình Phước

1.000.000

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH và CN tỉnh Bình Phước

1.184.000

Sở Tài chính tỉnh Bình Phước

8.442.000

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước

3.000.000

Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Phước

1.880.000

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước

3.378.000

Sở xây dựng tỉnh Bình Phước

10.318.000

Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước

7.768.000

Sở Tư Pháp tỉnh Bình Phước

5.412.000

KBNN tỉnh Bình Phước

4.000.000

Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

10.752.139

Cục thuế tỉnh Bình Phước

21.285.000

Cục thống kê tỉnh Bình Phước

4.648.000

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước

6.636.948

Viện kiểm soát tỉnh Bình Phước

5.250.000

Chi cục thi hành án dân sự Bình Phước

1.700.000

Trung tâm xúc tiến đầu tư TM - DL tỉnh Bình Phước

3.797.000

Thanh tra tỉnh Bình Phước

6.077.202

BHXH tỉnh Bình Phước

13.008.000

Bưu điện tỉnh Bình Phước

3.000.000

Đài truyền hình tỉnh Bình Phước

17.800.000

Liên minh hợp tác xã

2.670.000

Hội CTĐ tỉnh Bình Phước ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2016

2.590.000

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Phước

1.450.000

Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước

1.000.000

Hội Nông dân tỉnh Bình Phước

1.000.000

Hội CTĐ tỉnh Bình Phước

3.358.000

Tỉnh đoàn tỉnh Bình Phước

3.183.000

Liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước

6.796.000

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Phước

2.905.000

Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước

4.000.000

 

5.300.000

Báo Bình Phước

1.795.000

Nhà in Báo Bình Phước

1.000.000

Ban dân tộc tỉnh Bình Phước

3.104.000

Ban dân vận tỉnh Bình Phước

7.872.000

Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

3.500.943

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Phước

2.900.308

Ban nội chính tỉnh ủy Bình Phước

2.284.561

Ủy ban kiểm tra tỉnh Bình Phước

8.754.000

Văn phòng Tỉnh ủy

6.900.000

Văn phòng HĐND tỉnh Bình Phước

13.396.000

Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước

1.050.000

UB MTTQ tỉnh Bình Phước

6.500.000

Công ty cổ phần xây dựng Bình Phước

1.800.000

Cty Điện lực tỉnh Bình Phước

20.000.000

Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước

50.000.000

Công ty cổ phần Thủy điện thác mơ

10.000.000

Cty cấp thoát nước tỉnh Bình Phước

8.869.000

Cty TNHH MTV DV Thủy Lợi tỉnh Bình Phước

9.874.000

Cty TNHH MTV cao su Sông Bé

12.500.000

Cty cổ phần Cao Su Đồng Phú

50.000.000

Ngân hành chính sách Bình Phước

3.000.000

Ngân hàng nhà nước tỉnh Bình Phước

2.261.000

Ngân hàng nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước

7.000.000

Ngân hàng TM cổ phần đầu tư và phát triển tỉnh BP

5.000.000

Ngân hàng Công Thương tỉnh BP

14.791.697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách tấm lòng vàng

TÊN ĐƠN VỊ THU QUỸ NHÂN ĐẠO NĂM 2017

SỐ TIỀN (ĐỒNG)

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Phước

11.417.338

Trường THCS-THPT Đăng Hà, Bù Đăng 

9.210.000

Trường Chuyên Quang 

12.788.000

Trường THPT Lộc Hiệp ủng hộ quỹ nhân đạo

1.710.000

Trường Chuyên Quang ủng hộ quỹ nhân đạo

15.117.000

Trường PT DTNT THPT tỉnh Bình Phước

8.040.000

Trường cao đẳng y tế tỉnh Bình Phước

13.511.836

Quỹ Công tác xã hội Trường CĐ Cao su Bình Phước

3.000.000

Trường Cao đẳng sư phạm Bình Phước

13.721.223

Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước

5.128.244

Trường THPT chuyên Bình Long

10.280.000

Sở Y tế

7.472.000

Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm Bình Phước

4.007.800

Chi cục dân số KH gia đình tỉnh Bình Phước

900.000

Trung tâm giám định y khoa  - pháp y tỉnh Bình Phước

2.550.000

Trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm Bình Phước

500.000

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước

4.200.000

Trung tâm phòng chống các bệnh XH tỉnh Bình Phước

3.300.000

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước

8.700.000

Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản Bình Phước

2.500.000

Bệnh viện y học cổ truyền Bình Phước

7.933.538

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước

2.200.000

Chi cục trồng trọt bảo vệ thực vật tỉnh Bình Phước

5.950.000

Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh Bình Phước

9.362.000

Trung tâm khuyến nông tỉnh Bình Phước

3.550.000

Chi cục phát triển nông nghiệp tỉnh Bình Phước

900.000

Chi cục thủy lợi tỉnh Bình Phước

320.000

Trung tâm thủy sản tỉnh Bình Phước

1.596.000

Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản

700.000

Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước

2.000.000

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bình Phước

733.000

Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Phước

3.000.000

Trung tâm kỹ thuật địa chính tỉnh Bình Phước

1.895.000

Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Phước

3.760.000

Quỹ phát triển đất Bình Phước

990.000

Trung tâm quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh BP

950.000

Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bình Phước

1.100.000

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bình Phước

2.050.000

Sở Công thương tỉnh Bình Phước ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2016

3.020.000

Chi cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước

2.100.000

Sở Công thương tỉnh Bình Phước

2.650.000

Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Phước

6.000.000

Bảo tàng tỉnh Bình Phước ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2016

1.933.000

Trung tâm VHTT tỉnh Bình Phước

3.661.000

Trung tâm TDTT tỉnh Bình Phước

1.300.000

Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Bình Phước

500.000

Bảo tàng tỉnh Bình Phước

500.000

Đoàn ca múa nhạc tỉnh Bình Phước

500.000

Sở LĐ-TBXH tỉnh Bình Phước

6.450.000

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Bình Phước

2.582.000

Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Phước

3.562.000

Sở thông tin truyền thông tỉnh Bình Phước

2.000.000

Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh Bình Phước

1.031.000

Sở Khoa học công nghệ tỉnh Bình Phước

1.000.000

Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH và CN tỉnh Bình Phước

1.184.000

Sở Tài chính tỉnh Bình Phước

8.442.000

Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Phước

3.000.000

Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Bình Phước

1.880.000

Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước

3.378.000

Sở xây dựng tỉnh Bình Phước

10.318.000

Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước

7.768.000

Sở Tư Pháp tỉnh Bình Phước

5.412.000

KBNN tỉnh Bình Phước

4.000.000

Cục Hải quan tỉnh Bình Phước

10.752.139

Cục thuế tỉnh Bình Phước

21.285.000

Cục thống kê tỉnh Bình Phước

4.648.000

Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước

6.636.948

Viện kiểm soát tỉnh Bình Phước

5.250.000

Chi cục thi hành án dân sự Bình Phước

1.700.000

Trung tâm xúc tiến đầu tư TM - DL tỉnh Bình Phước

3.797.000

Thanh tra tỉnh Bình Phước

6.077.202

BHXH tỉnh Bình Phước

13.008.000

Bưu điện tỉnh Bình Phước

3.000.000

Đài truyền hình tỉnh Bình Phước

17.800.000

Liên minh hợp tác xã

2.670.000

Hội CTĐ tỉnh Bình Phước ủng hộ quỹ nhân đạo năm 2016

2.590.000

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Phước

1.450.000

Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước

1.000.000

Hội Nông dân tỉnh Bình Phước

1.000.000

Hội CTĐ tỉnh Bình Phước

3.358.000

Tỉnh đoàn tỉnh Bình Phước

3.183.000

Liên đoàn lao động tỉnh Bình Phước

6.796.000

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Bình Phước

2.905.000

Ban tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước

4.000.000

 

5.300.000

Báo Bình Phước

1.795.000

Nhà in Báo Bình Phước

1.000.000

Ban dân tộc tỉnh Bình Phước

3.104.000

Ban dân vận tỉnh Bình Phước

7.872.000

Trường Chính trị tỉnh Bình Phước

3.500.943

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bình Phước

2.900.308

Ban nội chính tỉnh ủy Bình Phước

2.284.561

Ủy ban kiểm tra tỉnh Bình Phước

8.754.000

Văn phòng Tỉnh ủy

6.900.000

Văn phòng HĐND tỉnh Bình Phước

13.396.000

Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước

1.050.000

UB MTTQ tỉnh Bình Phước

6.500.000

Công ty cổ phần xây dựng Bình Phước

1.800.000

Cty Điện lực tỉnh Bình Phước

20.000.000

Công ty TNHH MTV XSKT và DVTH Bình Phước

50.000.000

Công ty cổ phần Thủy điện thác mơ

10.000.000

Cty cấp thoát nước tỉnh Bình Phước

8.869.000

Cty TNHH MTV DV Thủy Lợi tỉnh Bình Phước

9.874.000

Cty TNHH MTV cao su Sông Bé

12.500.000

Cty cổ phần Cao Su Đồng Phú

50.000.000

Ngân hành chính sách Bình Phước

3.000.000

Ngân hàng nhà nước tỉnh Bình Phước

2.261.000

Ngân hàng nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước

7.000.000

Ngân hàng TM cổ phần đầu tư và phát triển tỉnh BP

5.000.000

Ngân hàng Công Thương tỉnh BP

14.791.697

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bep com 200

Quảng bá

inhandao

thu-tuc-hanh-chinh

bacho 

cong-bao 1242871692046

Liên kết website

Thống kế truy cập

3819643
Trong ngày
Hôm qua
Trong tuần
Trong tháng
Tổng
418
726
5412
21197
3819643